ПРАВИЛА НА ИЗПОЛЗВАНЕ


 

Уеб адресът www.intertrade.bg и услугите предлагани в него функционират при условията и правилата, споменати по-долу. Използването на уеб сайта предполага приемане на всички изброени правила и условия. Следователно, ако потребителят не е съгласен с едно или повече от правилата за ползване на този сайт, той има право да се въздържи от ползването му, в противен случай автоматично се приема, че потребителят приема всички условия.

 

СИГУРНОСТ


 

Сайтът има най-съвременните и утвърдени приложения за сигурност, които се отнасят до личната информация на потребителите, както и до непрекъсната доставка на услуги.

 

ПРАВИЛА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ


 

При събиране на необходимите данни от нашите клиенти при регистрация в уеб сайта се следват правилата на настоящия раздел и принципите за съхранение на лични данни по действащия Закон за защита на личните данни.

 

РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ НА 3-ТИ КОМПАНИИ


 

ИНТЕРТРЕЙД ЕООД не разкрива, продава, обменя, дава или по какъвто и да било друг начин предназначава за трети лица или компании информацията, която вие ни поверявате. Единствено изключение от този ангажимент прави случай, при който клиентът е информирал и/или е дал съгласието си при събирането на личните данни, и/или разкриването на личните данни се изисква от приложимото право, и/или за защита на www.intertrade.bg и неговите потребители от престъпни/нечестни действия, които могат да застрашат сигурността на горепосочените, но винаги при спазване на действащото законодателство.

 

РЕКЛАМНИ СЪОБЩЕНИЯ


 

Уеб сайтът www.intertrade.bg няма да злоупотреби с възможността да общува с потребителите на техния електронен или пощенски адрес, или по телефона, за да промотира нови продукти и услуги, или да информира за нови оферти. Сайтът може да промотира или предоставя „рекламни площадки” на трети страни, но само в собствената си онлайн платформа.

 

„БИСКВИТКИ”


 

Само един вид „бисквитки” се използват в www.intertrade.bg. Той се отнася най-вече до събирането на статистически елементи по отношение на посещенията в сайта и не е свързан с личните данни на потребителите.

 

ПРАВИЛА


 

Интертрейд ЕООД запазва правото си да променя или подновява правилата и условията на уеб сайта.